Organisatie

De Stichting KPMB kent een Bestuur, College van Deskundigen en College van Beroep. Daarnaast wordt de stichting in haar beleidsvorming en secretariële begeleiding ondersteund door Brabers
Ter invulling en begeleiding van de verschillende modules wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, instanties en experts. Dit komt tot uiting in de samenstelling van een Centraal College van Deskundigen en een begeleidingscommissie.

Bestuurders
Dhr. C. Nijenhuis Voorzitter Onafhankelijk
Dhr. J. Burgers Algemeen bestuurslid EWS Pest Control NL
Dhr. P. Traas Algemeen bestuurslid Traas Nederland
Dhr. J. Weijel         Algemeen bestuurslid Rentokil
                                                            
Secretariaat/Directie
Dhr. C. de Ruijter Secretaris / directeur Brabers
Mw. R. Gonesh Secretaresse Brabers

Leden van het College van Deskundigen
Dhr. K. Bode Algemeen lid EBN Certification
Dhr. M. Kuklewski Algemeen lid Tüv Rheinland
Mw. T. van der Helm Algemeen lid Kiwa
Dhr. H. Dijkman Algemeen lid Control Union
Dhr. F. Telkamp Algemeen lid FD Plaagdierpreventie
Dhr. P. Traas Algemeen lid Traas Nederland
Dhr. R. Dumont Algemeen lid Rentokil
Dhr. F. Brands Algemeen lid Anticimex 

College van Beroep
Het College van Beroep zal worden samengesteld indien daar aanleiding voor is.

Centraal College van Deskundigen Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en opslagplaatsen
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO Nederland, NVPB en PLA..N heeft de stichting KPMB het certificatieschema “beheersing van rattenpopulaties” voor bedrijven ontwikkeld. Om dit op een deskundige en onafhankelijke wijze te organiseren, is een speciaal Centraal College van Deskundigen (CCvD) samengesteld, waarin belanghebbende partijen zitting hebben. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certificatieschema, dat van toepassing is voor al het professionele gebruik van anticoagulantia (rodenticiden) rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen.
Lees meer >>

Begeleidingscommissie URL Houtaantasting door insecten en zwammen
Om de URL Houtaantasting op te stellen, is een begeleidingscommissie opgesteld met daarin expertise op de verschillende terreinen, zoals beheer monumentale panden, plaagdiermanagement en de technieken rondom houtbescherming.
Lees meer >>