Modulair stelsel

KPMB modulair stelsel: meerdere normen, in één keer certificeren

De stichting KPMB (Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven) heeft een modulair stelsel ontwikkeld waar alle systeemvoorschriften op het gebied van plaagdiermanagement onderdeel van uitmaken. Met deze aanpak biedt KPMB de bedrijven de mogelijkheid om het in één keer goed te regelen, zodat tijdens één audit meerdere certificaten kunnen worden verkregen. KPMB maakt de aansluiting met andere onderdelen uit het modulaire stelsel zo efficiënt en eenvoudig mogelijk. Daarvoor zijn de systeemvoorschriften naast elkaar gelegd en is de overlap benoemd. Wat u al heeft geregeld, hoeft niet nogmaals. Dat bespaart tijd en kosten.
Hiermee vormt KPMB één loket voor alle bedrijven op deze terreinen.

Voor een overzicht met de jaarlijkse bijdragen voor de deelnemers en de certificerende instanties en een matrix waarin de tijdbesteding, aantal te bezoeken locaties en vestigingen voor alle mogelijke combinaties van modules staat weergegeven, staat opgenomen onder ‘Deelnemen’ (klik hier).

Prezi: