IPM Rattenbeheersing

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt. Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM rattenbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven. Het eigendomsrecht van het HBR is medio maart 2016 overgedragen van de NVPB op de stichting KPMB. De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.

Het Certificatieschema Rattenbeheersing versie 4.0 vindt u hier en het Interpretatiedocument Rattenbeheersing versie 4.0 vindt u hier.
 
Invulling overgangstermijn
Vanaf 31 maart 2019 worden de audits alleen nog uitgevoerd op basis van het certificatieschema en interpretatiedocument IPM Rattenbeheersing versie 4.0. 

Leden van het Centraal College van Deskundigen
KPMB Voorzitter
KPMB Secretariaat
Ministerie van IenW lid
Ctgb lid
ILT  lid
NVWA lid
KAD lid
CPMV lid
NVPB lid
PLA..N lid
LTO Nederland lid
Dierenbescherming lid
Bureau Erkenningen lid
NVRD lid
Rentokil lid
FD Plaagdierbeheersing lid
Van Eck B.V. lid
UU Faculteit Diergeneeskunde lid
Wageningen Universiteit lid
Spa Groep lid
EVM lid
C+ adviseur
MPS-ECAS adviseur
Tüv adviseur
Kiwa adviseur