Positie van de agrariër

 
Vanaf 1 juli 2015 is de vrijstelling komen te vervallen om als agrarisch ondernemer op het eigen bedrijf professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf deze datum is voor het kopen, opslaan en het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d. Hiervoor is het vakbekwaamheidsbewijs KBA (Knaagdier Bestrijding Agrarisch) ontwikkeld. Voor aanvullende informatie, zie de website van Bureau Erkenningen.
 
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft eerder – medio 2014 – bepaald dat rodenticiden alleen nog buiten, zoals om gebouwen en voedselopslaglocaties, kunnen worden gebruikt, indien het gebruik wordt beperkt tot de beheersing van rattenpopulaties en tot situaties waarin dat noodzakelijk is. Hiervoor dient aantoonbaar te worden gewerkt volgens de principes van Integrated Pest Management (IPM). Bedrijven en instanties die de mogelijkheid willen behouden om buiten anticoagulantia (zoals rodenticiden) te gebruiken, dienen per 1 januari 2017 te beschikken over het bedrijfscertificaat IPM rattenbeheersing. De personen die de rodenticiden buiten willen gebruiken dienen hiervoor een aanvullende opleiding (incl. examen) te hebben gevolgd. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift. Zowel de bedrijfscertificering als ook het volgen van een opleiding wordt hieronder nader beschreven.
 
Bedrijfscertificering
Het certificatieschema is vanaf februari 2016 gereed en in juni is de specifieke positie van de agrariër hierin opgenomen. De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) is hiervan de schemabeheerder en heeft hierover een persbericht opgesteld. Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) heeft de aanpassingen in het certificatieschema doorgevoerd, zodat dit beter aansluit op de positie van de agrariër. Als een agrariër werkzaamheden op het gebied van plaagdierbeheersing uitvoert op zijn eigen bedrijf is er meestal geen relatie met een opdrachtgever. Voor bedrijven in deze situatie zijn verschillende normvoorschriften niet van toepassing verklaard. Voor het gemak van de bedrijven is het mogelijk gemaakt om – voor bijvoorbeeld aanmelding bij de stichting en uitvoering van de steekproeven – rechtstreeks contact te onderhouden met de certificerende instantie. Ten slotte zijn tevens extra bijlagen opgenomen in het schema om daarmee voor de agrariër de procesgang, werkinstructie en nadere invulling van de term ‘om gebouwen en voedselopslagplaatsen’ te verduidelijken. Tijdens een combi-audit kan de certificering plaatsvinden in combinatie met reeds bestaande certificaten. De certificerende instanties kunnen deze uitvoeren als zij hiervoor zijn opgeleid en erkend door de stichting KPMB, klik hier voor meer informatie.
Voor aanvullende informatie, o.a. over het deelnemen, e.d., verwijzen wij u naar de website van de Stichting KPMB/themapagina “IPM rattenbeheersing”.
 
Opleidingen
De personen die de rodenticiden kopen, opslaan en gebruiken dienen hiervoor te zijn opgeleid. De personen die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te gebruiken, dienen de opleiding IPM buitengebruik te hebben gevolgd (1 dag) en met goed gevolg te hebben deelgenomen aan het examen. Specifiek voor agrariërs wordt de opleiding IPM buitengebruik aangeboden in de vorm van een cursus KBA-GB (brochure KBA-GB). Degene die de rodenticiden toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd. Diverse opleiders, zoals: SPA groep, KAD en Bureau Erkenningen (streeft er naar voor het eind van dit jaar gereed te zijn), bieden cursussen ter invulling van de opleiding IPM buitengebruik aan.
Voor het binnengebruik van rodenticiden kan qua opleiding  worden volstaan met het vakbekwaamheidsbewijs KBA. Bij de volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) gaat het integrale IPM-systeem voor de bestrijding van ratten ook gelden voor muizen én zowel buiten als binnen.