IPM Knaagdierbeheersing

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden te gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren en het personeel aanvullend te scholen. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). De scholing, examens en certificering is gebaseerd op het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK, versie 2.0). Mede op basis van het HIK hebben de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) het certificatieschema aangepast. Het gewijzigde certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is vervolgens bekrachtigd door het bestuur van de stichting KPMB.
 
Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.
IPM2023: Samen zetten we knaagdierbeheersing in nieuw perspectief
Dit is de slogan van de campagne die oproept om nu actie te ondernemen zodat je als bedrijf voor 1-1-2023 klaar bent om de noodzakelijke IPM-aanpak in te zetten bij de beheersing van knaagdieren. De website www.ipm2023.nl bevat alle informatie die je nodig hebt om IPM-Knaagdierbeheersing toe te passen, zoals: wat verandert er, hoe bereid ik mij voor, welke documenten heb ik nodig, wat moet ik doen en wie kan mij helpen? Opdrachtgevers en particulieren vinden een erkend en professioneel bedrijf in ons Register, klik hier>>.

Overgangsregeling
Om duidelijk te maken hoe en wanneer bedrijven en personen van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen komen is er door de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) een overgangsregeling vastgesteld, die door het bestuur van de stichting KPMB is bekrachtigd. Als nieuwe situatie gaan wij in de overgangsregeling uit van het aantoonbaar met goed gevolg te hebben deelgenomen aan een examen IPM-Knaagdierbeheersing. In het kader van de bedrijfscertificering geldt een overgangstermijn van 15 maanden. Deze 15 maanden starten vanuit de datum waarop versie 1.0 is vastgesteld, zijnde 22 september 2021.
 
Leden van het Centraal College van Deskundigen
Onafhankelijk Voorzitter
KPMB Secretariaat
Ministerie van IenW lid
Ctgb lid
ILT  lid
NVWA lid
KAD lid
CPMV lid
NVPB lid
PLA..N lid
LTO Nederland lid
Dierenbescherming lid
Bureau Erkenningen lid
NVRD lid
Rentokil lid
FD Plaagdierbeheersing lid
Van Eck B.V. lid
UU Faculteit Diergeneeskunde lid
Wageningen Universiteit lid
EVM lid
Stichting Lestrix lid
Killgerm Training lid
Control Union Certifications B.V. adviseur
TüV Rheinland adviseur
Kiwa B.V. adviseur
EBN Certification B.V.  adviseur