IPM Houtbescherming

Eigenaren van historische gebouwen kunnen te maken krijgen met houtaantasting door insecten en zwammen. Op welke wijzen kunnen zij dit laten bestrijden zonder de cultureel-historische waarde van het pand op het spel te zetten?
 
Stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) ontwikkelde hiervoor de module IPM houtaantasting. De module bevat een methode voor plaagdierbeheersing in historische gebouwen: de Uitvoeringsrichtlijn Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen (URL). In de URL zijn de uitgangspunten voor het maken van restauratiekeuzes, de zogenaamde restauratieladder, en de principes van Integrated Pest Management in samenhang uitgewerkt. Om er voor te zorgen dat het bestrijden gebeurt op een manier die èn effectief is èn de cultuurhistorische waarden van het pand respecteert, is een uitvoeringsrichtlijn opgesteld die beide optieken combineert. logo-ERM.png
Een begeleidingscommissie is hiervoor in het leven geroepen, waarmee de benodigde kennis is samengebracht als ook de samenwerking met de verschillende partijen zoals de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM).


Uitvoeringsrichtlijn insecten en zwammen in historische gebouwen
De ontwikkelde Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) ‘Houtaantasting Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen’ versie 1.1 is d.d. 6 november 2020 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen. In versie 1.1 zijn paragraaf 3.1.1 (Restauratieladder) en de bijbehorende definities in paragraaf 2.2.1 geactualiseerd. 
De KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen versie 3.0 is vastgesteld door het College van Deskundigen en het KPMB-bestuur. Gelet op de beperkte impact van de wijzigingen is er geen overgangsperiode nodig, versie 3.0 kan per direct worden toegepast en versie 2.0 komt per 1 januari 2024 te vervallen.


Begeleidingscommissie URL Houtaantasting door insecten en zwammen
Dhr. G. van Lierop
Van Lierop
Dhr. J. Schouten
Rentokil
Dhr. H. van de Ven
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Dhr. G. Tutert
Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen
Dhr. C. de Ruijter
Stichting KPMB
Mw. I. Finaly
Vereniging Hendrick de Keyser
Dhr. H. Boonstra
Gemeente Amsterdam
Dhr. M. van Erp
MPS-ECAS
Dhr. P. Traas
Traas Ongediertebestrijding
Dhr. K. Boeder
rapporteur
Dhr. W. de Koning
Stichting ERM
Dhr. J. Hoekstra
Hoekstra Bedrijfshygiëne