Deelnemen

Deelnemen; Stap voor stap
Als u wilt deelnemen aan de stichting of reeds deelnemer bent, maar meerdere modules wilt afnemen, kunt u gebruik maken van het ‘Aanvraagformulier bedrijfsregistratie’. Hieronder is het stap voor stap weergegeven.
 
Allereerst bepaalt u als bedrijf het toepassingsgebied en stelt u vast welke modules voor uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens meldt u zich aan door middel van het invullen van het ‘Aanvraagformulier bedrijfsregistratie. Daarna maakt u een keuze uit de bij de Stichting KPMB aangesloten Certificerende Instanties; contactgegevens zijn beschikbaar via de website. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat; telefoon 0182-750377 of kpmb@kpmb.nl.  
Als extra ondersteuning zetten we hieronder een aantal te nemen stappen op een rij:
1. Toepassingsgebied van het bedrijf bepalen;
2. Op basis van het toepassingsgebied vaststellen welke modules van toepassing zijn;
3. Aanvraagformulier bedrijfsregistratie invullen en insturen;
4. Keuze maken voor een certificerende instantie (CI);
5. Eigen handboek opstellen, waarmee aantoonbaar conform de normvoorschriften
   gewerkt wordt;
6. Auditdatum vastleggen;
7. Kopie van het certificaat versturen naar stichting KPMB.

Waarom deelnemen? Klik hier voor een animatiefilm!

Een overzicht met de jaarlijkse bijdragen voor de deelnemers en de certificerende instanties is beschikbaar (klik hier), net als de matrix waarin de tijdbesteding, aantal te bezoeken locaties en vestigingen voor alle mogelijke combinaties van modules staat weergegeven (klik hier).