CEPA-certified®


De stichting KPMB opereert als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland. Afspraken hiervoor zijn door CEPA en KPMB op maandag 14 maart 2016 ondertekend. Deze ondertekening is een logische vervolgstap op de branche-initiatieven die nationaal en Europees door de partijen zijn genomen om verder te professionaliseren. Met deze samenwerking worden de gelijke uitgangspunten gezamenlijk uitgedragen en is het modulaire stelsel van KPMB een onderdeel rijker.
 
CEPA is de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het vlak van plaagdierbeheersing:
CEN-EN 16636 (aan te schaffen via een Europese normeringsinstantie, bijv. uit Estland).
 
KPMB als one-stop-shop en één loket
Bent u een bedrijf of een certificerende instanties en wilt u met CEPA-Certified aan de slag? Meld u dan bij de stichting KPMB, bijvoorbeeld om te weten wanneer en hoe u zich kunt certificeren. De trainingen voor auditoren wordt in samenwerking met de SPA groep georganiseerd. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (kpmb@kpmb.nl).