Certificerende instanties

Hier vindt u de Certificerende Instanties die een overeenkomst met Stichting KPMB zijn aangegaan. Stichting KPMB stelt certificerende instanties (CI) in de gelegenheid om de verschillende modules te toetsten middels het uitvoeren van een audit. 
Om hiervoor in aanmerking te komen, is Stichting KPMB met de CI een overeenkomst aangegaan om een aantal zaken goed te regelen. Zo is onder andere afgesproken dat de certificerende instelling conform de eisen van accreditatie NEN-EN 17065 en / of ISO 17021 werkzaam is en dat de te certificeren bedrijven een beroepsmogelijkheid conform deze accreditatie-eisen geboden wordt. De erkende certificerende instellingen zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Daarnaast is de auditor opgeleid conform de kwalificatie-eisen van de betreffende module. Certificering heeft hierdoor naar de buitenwereld toe een hoge mate van betrouwbaarheid. Certificering waarborgt hetgeen in een schema is vastgesteld en waar een bedrijf aan dient te voldoen. Kortom: waarborging van kwaliteit.

LET OP: Aan de icoontjes achter de bedrijfsnaam kunt u zien welke C.I. welk certificaat kan auditten.

TÜV Rheinland Nederland B.V.

TÜV Rheinland Nederland B.V.
Postbus 22
6802 CE Arnhem
Telefoon: +31 (0)88 888 7 888
E-mail: info@nl.tuv.com
Website: www.tuv.com/nl

KIWA Nederland B.V.

KIWA Nederland B.V.
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein
Telefoon: +31 (0)88 998 4310
E-mail: info@kiwacmr.nl
Website: www.kiwa.nl

EBN Certification B.V.

EBN Certification B.V.
Heliotroopring 1100
3316 KG  Dordrecht
Telefoon: +31(0)78 200 34 00
E-mail: info@ebncertification.nl
Website: www.ebncertification.nl

Control Union Certifications B.V.

Control Union Certifications B.V.
Meeuwenlaan 4 - 6
8011 BZ Zwolle
Telefoon: (038) - 4260100
E-mail: certifications@controlunion.com
Website: www.controlunion.com

Legenda

Keurmerk Plaagdier Management    
IPM Houtbescherming    
IPM Knaagdierbeheersing    
CEPA Certified