14-01-2013 - Stichting Keurmerk PMB officieel van start en lancering website


Op 1 januari 2013 is de stichting Keurmerk Plaagdiermanagement, kortweg KPMB, officieel van start gegaan. De stichting KPMB wordt daarmee de schemabeheerder en uitvoerder van het Keurmerk Plaagdiermanagement, dat op initiatief van de branchevereniging NVPB is opgezet. Dit initiatief is genomen om de branche verder te professionaliseren. Deze invulling van zelfregulering sluit aan bij de veranderende opstelling van de klanten aangaande voedselveiligheid en duurzaamheid en de veranderende opstelling van de overheid op het gebied van inspecties.

Met de komst van de stichting KPMB gaat het Keurmerk een volgende fase in! De stichting neemt het beheer en de uitvoering voor haar rekening. Mede doordat het voor alle uitvoerende plaagdiermanagementbedrijven mogelijk wordt om deel te nemen aan de stichting is de onafhankelijkheid van het Keurmerk gewaarborgd. De bedrijven die werken op basis van de normvoorschriften, dit aantoonbaar maken én laten toetsen door een erkende geaccrediteerde certificerende instantie mogen het Keurmerk Plaagdiermanagement voeren.

Alle bestaande en aanstaande gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in het register, dat beschikbaar wordt gesteld via de website www.kpmb.nl die afgelopen week is gelanceerd. Het bestuur van de stichting komt in de loop van januari 2013 bijeen, waarbij officieel invulling aan de stichting wordt gegeven. Direct daarna treedt de stichting naar buiten en worden afspraken aangegaan met de reeds gecertificeerde bedrijven, certificerende instanties en andere partijen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kpmb.nl of u kunt informatie opvragen via het e-mailadres kpmb@kpmb.nl of telefonisch: 070-7503177.