01-02-2013 - KPMB bestuur zet in op één landelijk Keurmerk

Het bestuur van de stichting Keurmerk Plaagdiermanagement is benoemd. Naast de algemeen bestuurders Kyrsa de Bruine (ISS Pest Control) en Wouter Edelman (PCS Europe), is Willem Keur benoemd als onafhankelijk voorzitter. Tijdens de eerste bestuursvergadering is meteen een duidelijk signaal afgegeven. Het KPMB bestuur zet in op één landelijk Keurmerk voor Plaagdiermanagementbedrijven.

Het bestuur heeft tijdens haar eerste vergadering formele invulling gegeven aan de stichting, zodat op korte termijn naar buiten getreden zal worden met de officiële documenten. De stichting neemt het beheer en de uitvoering van de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement voor haar rekening om de branche verder te professionaliseren. Mede doordat het voor alle uitvoerende plaagdiermanagementbedrijven mogelijk wordt om deel te nemen aan de stichting is de onafhankelijkheid van het Keurmerk gewaarborgd. De bedrijven die werken op basis van de normvoorschriften, dit aantoonbaar maken én laten toetsen door een erkende geaccrediteerde certificerende instantie mogen het Keurmerk Plaagdiermanagement voeren.

Eén landelijk Keurmerk voor alle uitvoerende plaagdiermanagementbedrijven is goed voor de branche, de bedrijven, de klanten én de inzet van IPM.  IPM staat voor Integrated Pest Management (IPM), dat is geïmplementeerd in de kwaliteitsnorm waaraan de gecertificeerde KPMB bedrijven voldoen. De bedrijven kijken nadrukkelijk verder dan alleen de uitvoering, de nadruk ligt juist veel meer op het beheersen en voorkomen van problemen met plaagdieren. IPM richt zich daarnaast ook op een verantwoord middelengebruik. Om risico´s te beperken is het van groot belang dat alleen biociden worden gebruikt, wanneer dit noodzakelijk is. In veel gevallen zijn namelijk ook andere alternatieven voor het gebruik van biociden beschikbaar. Daarom is het van belang dat uw plaagdiermanagementbedrijf op de hoogte is van de actuele methoden om plaagdieren te beheersen.

Eén Keurmerk kan dienen als een verbindende factor, waarmee de samenwerking tussen de verschillende instanties binnen de branche versterkt kan worden. De komende periode zal hier op worden ingezet.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kpmb.nl of u kunt informatie opvragen via het e-mailadres kpmb@kpmb.nl of telefonisch: 070-7503177.