25-11-2015 - CCvD samengesteld voor bedrijfscertificering “Beheersing van rattenpopulaties”

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N ontwikkelt de stichting KPMB het certificatieschema “beheersing van rattenpopulaties” voor bedrijven. Om dit op een deskundige en onafhankelijke wijze te organiseren is een speciaal Centraal College van Deskundigen (CCvD) samengesteld, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Het CCvD geeft invulling aan het certificatieschema, dat vervolgens van toepassing is voor al het professionele gebruik van anticoagulantia (rodenticiden) rondom gebouwen en opslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
 
Bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten anticoagulantia te blijven gebruiken, dienen per 1 januari 2017 te beschikken over dit certificaat. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift. Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld.
De certificering is gebaseerd op de goedgekeurde handboeken van het Ctgb en IL&T, momenteel is dat het handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. De LTO is nog in overleg om te komen tot een goedgekeurd handboek.
 
De projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N, begeleidt het traject, dat loopt tot en met januari 2016. In deze periode zullen nog diverse overleggen plaatsvinden, waarbij de projectgroep en het CCvD nog een paar keer bijeen zullen komen.
 
Aanvullende informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de stichting KPMB - telefoon: 070‑7503177; e-mail: kpmb@kpmb.nl – of terecht op de hiervoor ingerichte webpagina ‘certificering buitengebruik’ van de stichting KPMB.