20-01-2021 - Luuk van Duijn per 1 januari 2021 onafhankelijk voorzitter stichting KPMB

-