17-03-2016 - KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

De stichting KPMB opereert vanaf heden als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland. Afspraken hiervoor zijn door CEPA en KPMB op maandag 14 maart jl. ondertekend.
Deze ondertekening is een logische vervolgstap op de branche-initiatieven die nationaal en Europees door de partijen zijn genomen om verder te professionaliseren. Met deze samenwerking worden de gelijke uitgangspunten gezamenlijk uitgedragen en is het modulaire stelsel van KPMB een onderdeel rijker.
Lees meer