15-10-2015 - Presentatie Modulair stelsel KPMB

KPMB modulair stelsel: meerdere normen, in één keer certificeren

De stichting KPMB (Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven) ontwikkelt een modulair stelsel waarmee de verschillende normen op het gebied van plaagdiermanagement in één keer te certificeren zijn. Hiermee vormt KPMB één loket voor alle bedrijven op deze terreinen. Voor plaagdiermanagementbedrijven zullen eind 2015 en begin 2016 naast de KPMB Kwaliteitsnorm, verschillende private normen beschikbaar komen. Met de ontwikkeling van meerdere private normen bestaat ook de dreiging dat deze naast elkaar komen te staan en daarmee dubbel werk en dubbele kosten teweegbrengen. Hier zit niemand op te wachten. Daarom richt KPMB zich erop dat plaagdierbedrijven zich via één modulair stelsel kunnen certificeren.

Via deze link kunt u een presentatie bekijken.