05-12-2013 - Nieuwsbrief nr. 2 december 2013

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de samenwerking van de Stichting KPMB met verschillende partners. Tevens treft u informatie aan over de ontwikkeling van een protocol voor buitentoepassing van rodenticiden en over de ontwikkeling van een Europese standaard. Verder wordt gemeld dat er aanpassingen aan de kwaliteitsnorm zullen plaatsvinden. Vervolgens treft u informatie aan over de workshops die begin 2014 zullen worden georganiseerd. De invulling van de steekproeven is vastgesteld, evenals het entreebedrag voor nieuwe bedrijven. Tenslotte kunnen we u het verheugende nieuws meedelen dat er een nieuw bestuurslid is.