09-10-2014 - Nieuwsbrief KPMB nr. 4 oktober 2014

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe versies van de KPMB-documenten en over de ontwikkelingen van het IPM protocol. Tevens wordt u geïnformeerd over de voortgang van de begeleidingscommissie bestrijding van insecten en zwammen in monumenten. Verder vindt u informatie over de voorgenomen uitvoering van een benchmark tussen de CEN-norm en de KPMB-norm. Tenslotte wordt u geïnformeerd over de nieuw gecertificeerde KPMB bedrijven.