04-02-2019 - Nieuwsbrief IPM Rattenbeheersing van februari 2019

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: enkele organisatorische ontwikkelingen binnen KPMB; de vaststelling door het Ctgb van de criteria voor het handboek IPM Knaagdierbeheersing; het bijna aflopen van de overgangsperiode van versie 3.0 van het Certificatieschema & Interpretatiedocument IPM Rattenbeheersing; de uitkomst van het KBN-event en opdrachtsverstrekking aan het RIVM om te komen tot optimalisatie van de IPM-aanpak; hoe om te gaan met de terugkomverplichting & interpretatie inzake de relatie tussen opdrachtnemer en -gever; de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bijscholing van auditors en tenslotte over het debat in de Tweede Kamer over dierenwelzijn en de aanpak van stalbranden.
KPMB-nieuwsbrief-IPM-Rattenbeheersing-februari-2019