10-04-2014 - Kennisbijeenkomsten KPMB

De stichting Keurmerk Plaagdiermanagementbedrijven (KPMB) werkt graag samen met plaagdiermanagementbedrijven aan de professionalisering van het bedrijf. Op tijd reageren op de ontwikkelingen in de branche is nodig om in de toekomst te kunnen blijven functioneren als professioneel plaagdiermanagementbedrijf. Ontwikkelingen zijn er volop, zoals nationaal en internationaal de vraag naar kwaliteitsnormen. Maar ook de steeds strengere criteria die door de overheid of diverse branches worden gesteld aan het toepassen van biociden of het aantoonbaar werken conform Integrated Pest Management (IPM). Het voorgeschreven gebruik van een IPM protocol voor het buitengebruik van rodenticiden door het Ctgb is hier een voorbeeld van. Rondom levensmiddelen functioneren al jaren de hygiënecodes en meerdere branches volgen door aanvullende eisen te stellen aan de manier waarop plaagdierbeheersing uitgevoerd moet worden. Een aantal van deze ontwikkelingen heeft de stichting recent weergegeven tijdens een presentatie te Breukelen.
Hierbij treft u de link aan naar een brief met informatie over kennisbijeenkomsten op het gebied van certificering en plaagdierbeheersing die de Stichting KPMB organiseert. De uitnodiging en het programma voor de eerste kennisbijeenkomst op 14 mei a.s. zijn hieronder tevens gelinked. Verder treft u een tweetal links aan voor formulieren, één voor de genoemde kennisbijeenkomst op 14 mei en één waarop u uw interesse in andere kennisbijeenkomsten kunt aangeven. Deze formulieren ontvangen wij graag volledig ingevuld retour aan kpmb@kpmb.nl.

Brief KPMB Kennisbijeenkomsten
Uitnodiging KPMB programma 14 mei 2014
Aanmeldformulier kennisbijeenkomst 14 mei 2014
Formulier interesse in extra KPMB bijeenkomsten