31-03-2023 - Nieuwsbrief maart 2023 - IPM-Knaagdierbeheersing

1.    Ontwikkeling Knaagdierbeheersing 
2.    Tabel met tijdbesteding aangepast 
3.    Project ‘Herziening handboek’ goed afgerond  
4.    Samenstelling CCvD 
5.    Begroting en tarieven 2023 
6.    KPMB-communicatie 
7.    Even voorstellen: Carlos Nijenhuis