20-10-2022 - Nieuwsbrief oktober 2022

  1. Wisseling voorzitterschap
  2. Carlos Nijenhuis benoemt tot voorzitter
  3. Verbeterde zoekfunctie is nu operationeel
  4. Bepaalde bedrijfsinformatie inzichtelijk
  5. Overgangstermijnen door Ctgb vastgesteld
  6. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet aangepast