20-06-2016 - Nieuwsbrief nr. 2 van juni 2016

In deze nieuwsbrief wordt u ervan op de hoogte gesteld dat alles gereed is voor certificatie van IPM Rattenbeheersing en CEPA-certified. Tevens wordt er melding gemaakt van de wijze waarop u kunt deelnemen aan de stichting en over de nadere invulling van de overgangsperiode inzake IPM rattenbeheersing. Daarnaast vindt u informatie over de vaststelling van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement versie 1.2 en het Interpretatiedocument Plaagdiermanagement versie 1.2. Tenslotte wordt u geïnformeerd over de toetreding van extra leden tot het College van Deskundigen van de stichting KPMB.