18-03-2019 - Nieuwsbrief nr. 2 van maart 2019

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan:
- De per 1 april ingaande wijzigingen die AVINED heeft doorgevoerd in de
  IKB-voorschriften.
- KPMB's oproep richting de pluimveesector tot verandering en samenwerking
  op het terrein van plaagdierenbeheersing
- De door IKB-Varken gewijzigde voorschriften, ingangsdatum 1 maart
- De verbeterde ontsluiting van de Europese norm CEN-EN16636.
KPMB-nieuwsbrief-nummer-2-maart-2019