13-03-2015 - Nieuwsbrief KPMB nr. 1 maart 2015

Hier vindt u KPMB nieuwsbrief nr. 1 van maart 2015 met informatie over de samenwerking van de Stichting KPMB met de brancheorganisatie PLA..N. Verder wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen rond het IPM protocol en het voorspoedig verloop van de URL Bestrijding van insecten en zwammen in monumenten. Tevens vindt u informatie over de lancering van de CEN-norm en over een te plannen harmonisatiedag.
Tenslotte wordt u geïnformeerd over de begroting en over de contributies voor 2015.