08-07-2015 - Nieuwsbrief KPMB nr. 2 van juli 2015

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het op te zetten modulair stelsel en de benchmark van de CEPA-norm en de KPMB-kwaliteitsnorm. Tevens wordt u geïnformeerd over het schemabeheer door de stichting KPMB van het IPM protocol buitengebruik. Tenslotte vindt u informatie over de Uitvoeringsrichtlijn voor bestrijding van insecten en zwammen in monumenten (URL 5001).