04-02-2019 - Nieuwsbrief nr. 1 van februari 2019

In deze nieuwsbrief:
Bestuur keurt raming en begroting goed
Wisselingen bestuur, College van Deskundigen en secretariaat
Van Lierop krijgt nieuw certificaat uitgereikt.

KPMB-nieuwsbrief-nummer-1-februari-2019