06-12-2016 - Inzetten op preventie bij aanpak ratten

Voor buitengebruik van rodenticiden is vanaf 1 januari 2017 nieuwe regelgeving van kracht. Gif gebruiken moet tot een minimum worden beperkt.

Artikel Inzetten op preventie bij aanpak ratten