01-12-2021 - PCN-Organisatie Programma IPM-Knaagdierbeheersing

Begin dit jaar is het programma duurzame en effectieve knaagdierbeheersing gestart, gericht op de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis, en is nu volop in uitvoering. Het programma wordt aangestuurd door samenwerking van 4 ministeries die bij knaagdierbeheersing betrokken zijn, namelijk het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)", aldus de heer Jaap Tuinstra, beleidsmedewerker van het Ministerie van IenW en één van de leden van het interdepartmentale kernteam.