01-01-2022 - Dierplagen Informatie 1 - Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersng


Vanaf 1 januari 2023 zal het nieuwe certificatieschema IPM-Knaagdierbeheerisng versie 1.0 (CIK) gelden. 
Dit certificaieschema komt in de plaats van het certificatieschema IPM-Rattenbeheersing, dat komt te vervallen.
we vragen Conno de Ruijter van KPMB wat deze overgang voor plaagdierbedrijven gaat betekenen.