Welkom op de website van het Keurmerk Plaagdiermanagement!


Initiatief vanuit de branche zelf heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kwaliteitssysteem, die eisen stelt aan het plaagdiermanagementbedrijf.

De Stichting KPMB is schemabeheerder van het Kwaliteitssysteem Plaagdiermanagement. Bedrijven die aantoonbaar voldoen aan de hoge standaard die in het systeem is vastgelegd, verdienen het Keurmerk. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties. 

Op deze website kunt u meer informatie vinden over de inhoud van het kwaliteitssysteem, stichting, gecertificeerde bedrijven, certificerende instanties, verschillende dierplagen en welk bedrijf voor u het meest geschikt is om een plaagdierprobleem te voorkomen of te verhelpen.
 
Ik ben een particulier
 
pijl-rood.png
 
Ik ben een ondernemer