Particulier

Klik hier voor de animatiefilm!

Plaagdieren kunnen leiden tot grote overlast, zowel binnen als buiten. Om overlast van plaagdieren te voorkomen, dienen preventieve maatregelen te worden genomen. Bij bedrijven in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement staat het nemen van preventieve maatregelen en het geven van advies op dit gebied voorop. Dit volgt uit de beginselen van Integrated Pest Management (IPM), dat is ge├»mplementeerd in het kwaliteitssysteem waaraan gecertificeerde bedrijven moeten voldoen. Het is dan ook van groot belang om de beheersing van plaagdieren over te laten aan een professioneel bedrijf dat beschikt over het Keurmerk Plaagdiermanagement.
Initiatief vanuit de branche zelf heeft geleid tot de ontwikkeling van het Kwaliteitssysteem, die eisen stelt aan het plaagdiermanagementbedrijf. Bedrijven die het Keurmerk Plaagdiermanagement bezitten, zijn erop beoordeeld dat daadwerkelijk volgens dit kwaliteitssysteem wordt gehandeld.

Klik hier voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven.
 
Wat veroorzaakt de toename van plaagdieren in Nederland?
De afgelopen jaren is het aantal plaagdieren in ons land toegenomen. Het weren en bestrijden van plaagdieren is dan ook met recht een vak apart. Daarbij is het maken van goede afspraken tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijk onderdeel. Het Keurmerk Plaagdiermanagement helpt hierbij. Misschien kunt u uit eigen ervaring meepraten over deze ongenode gasten. In plaats van zelf aan de slag te gaan met spuitbussen of flessen met bestrijdingsmiddelen, schrijft de wet voor dat de bestrijding wordt gedaan door professionals met een erkend vakbekwaamheidsdiploma.

Er zijn uiteenlopende oorzaken op te noemen voor het uitbreken van een plaag. Neem de temperatuur in huis (plaagdieren gedijen over het algemeen beter bij een hogere temperatuur), een hoge luchtvochtigheid, leidingen waardoor plaagdieren de woning binnenkomen of een spouwmuur die onbedoeld als nest fungeert. De bouw van grote wooncomplexen maakt het voor insecten makkelijker zich te verspreiden. Ook de aanleg van vijvers, beekjes, parken en ander natuurschoon in woonwijken leidt juist tot een toename van het aantal plaagdieren waaronder muizen en ratten, met alle mogelijke gevolgen van dien. En dan is er nog de wijze waarop woningen tegenwoordig worden gebouwd. Een groot aantal woningen is zodanig geïsoleerd dat muggen, kevers, ovenvisjes, zilvervisjes en vlooien hier een ideaal leefklimaat vinden. Ook specifieke weersomstandigheden (zachte winter, warm voorjaar, meer neerslag) kunnen een opvallende toename van plaagdieren veroorzaken, waaronder wespen, spinnen, etcetera. Het exacte schadebedrag door aanwezigheid van plaagdieren is niet of nauwelijks aan te geven. De aard van de schade is namelijk heel divers: van vraatschade aan leidingen, kleding, isolatie tot schade aan de volksgezondheid door het in aanraking komen met plaagdieren.
Naar boven
 
Waarom moet ik kiezen voor een bedrijf met het Keurmerk PMB?
Heeft u toch overlast van plaagdieren, dan is het verstandig een professioneel bedrijf in te schakelen dat is voorzien van het Keurmerk Plaagdiermanagement. Deze bedrijven hebben aantoonbaar gemaakt dat ze de zaken op orde hebben. Een externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instelling vormt dan ook een essentieel onderdeel van het systeem.
De norm onder het Keurmerk bevat niet alleen voorschriften op het gebied van uitvoering, maar ook op het gebied van transport, opslag, arbeidsomstandigheden, scholing en het toewijzen van verantwoordelijkheden.

Dit laatste geldt zowel intern (wie vervult op welke manier welke taken) als extern (schept duidelijkheid naar zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer). Daarnaast heeft met name IPM, Integrated Pest Management, een prominente rol. De bedrijven kijken nadrukkelijk verder dan alleen de uitvoering, de nadruk ligt juist veel meer op het beheersen en voorkomen van problemen met plaagdieren. IPM richt zich daarnaast ook op een verantwoord middelengebruik. Om risico´s te beperken is het van groot belang dat alleen biociden worden gebruikt, wanneer dit noodzakelijk is. In veel gevallen zijn namelijk ook andere alternatieven voor het gebruik van biociden beschikbaar. Daarom is het van belang dat uw plaagdiermanagementbedrijf op de hoogte is van de actuele bestrijdingsmethoden.

Van een plaagdiermanagementbedrijf moet worden verlangd dat strikt conform de wettelijke voorschriften wordt gewerkt. In combinatie met de nodige professionele ervaring kan overlast op een verantwoorde wijze worden voorkomen, dan wel verholpen.
Naar boven

Klik hier
voor een overzicht van de gecertificeerde bedrijven.