Disclaimer

De Stichting Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit deze site.