Klachtenformulier

Met dit klachtformulier kunt u een klacht indienen bij het secretariaat van stichting KPMB.
 
Na het indienen van een klacht wordt deze in behandeling genomen door de stichting KPMB. Binnen een termijn van 10 werkdagen zal er contact met u opgenomen worden over de ingediende klacht.