Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie

Ik wil mijn bedrijf aanmelden voor:


Bedrijfsregistratie Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven ("KPMB"):

Bedrijfsregistratie Certificering Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen ("IPM houtbescherming"):

Bedrijfsregistratie Certificering knaagdierbeheersing ("IPM knaagdierbeheersing"):

Bedrijfsregistratie Certificering CEN 16636 ("CEPA certified"):
 
Persoonlijke gegevens*

*fulltime-equivalent; eenheid waarin de omvang van het totale personeelsbestand, dat in het
bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs voor het uitvoeren van werkzaamheden ter
beheersing van plaagdieren, wordt uitgedrukt.
 
 

Bedrijfsregistratie Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven

Ondergetekende:
   

heeft kennisgenomen van de 'Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement' en verplicht zich ertoe de hieruit voortvloeiende verplichtingen te zullen naleven;

verklaart alle vestigingen, waar activiteiten die direct dan wel indirect verband houden met plaagdiermanagement plaatsvinden, te hebben aangemeld bij de Stichting KPMB via het 'Formulier Vestigingen' (kopie bijvoegen);
 


Nu

 

Bedrijfsregistratie Houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen

Ondergetekende:

heeft kennisgenomen van de Uitvoeringsrichtlijn ‘Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen’ en de KPMB Module ‘Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen’ en verplicht zich ertoe de hieruit voortvloeiende verplichtingen te zullen naleven;

verklaart alle (project)locaties waar activiteiten die direct dan wel indirect verband houden met de bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historische gebouwen, bekend te maken aan en open te stellen voor de erkende Certificerende Instantie;
 

Bedrijfsregistratie Certificering IPM knaagdierbeheersing

Ondergetekende:

heeft kennisgenomen van het 'certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing' en verplicht zich ertoe de hieruit voortvloeiende verplichtingen te zullen naleven;

verklaart alle (project)locaties waar activiteiten die direct dan wel indirect verband houden met de beheersing van ratten- en muizenpopulaties, bekend te maken aan en open te stellen voor de erkende Certificerende Instantie;
 

Bedrijfsregistratie Certificering CEN 16636 ("CEPA certified")


heeft kennisgenomen van de 'Europese norm CEN 16636' (aan te schaffen via een Europese normeringsinstantie, bijv. uit Estland) en verplicht zich ertoe de hieruit voortvloeiende verplichtingen te zullen naleven;

verklaart alle (project)locaties waar activiteiten die direct dan wel indirect verband houden met plaagdiermanagement, bekend te maken aan en open te stellen voor de erkende Certificerende Instantie;
Algemeen

verklaart dat hij/zij wenst te worden ingeschreven onder vermelding van bovenstaande gegevens als Geregistreerde van de Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven;

verklaart een kopie van een geldig certificaat, dat is uitgegeven door een erkende Certificerende Instantie, zodra dit is ontvangen door te sturen aan de Stichting KPMB;

heeft kennisgenomen van het 'Registratiereglement' en van de 'statuten' van de Stichting KPMB en verplicht zich ertoe de hieruit voortvloeiende verplichtingen te zullen naleven;

verklaart bevoegd te zijn om het bovenvermeld bedrijf rechtsgeldig te vertegenwoordigen en voegt hierbij een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit dit volgt (kopie bijvoegen);
 
Nu